گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه(شعبه دهخدا)
چهارشنبه 13 تیر 1397 ساعت 12:20 | نوشته ‌شده به دست مسافر مانی | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دوره دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین(شعبه دهخدا) در تاریخ 97/04/12 با دستور جلسه  "  آداب معاشرت ،ادب و بی ادبی ،تعادل و بی تعادلی " با استادی مسافرتورج ،نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر مرتضی  رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه(شعبه دهخدا)
یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 23:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر مانی | ( نظرات )

جلسه هفتم از دوره دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین(شعبه دهخدا) در تاریخ 97/03/20  با دستور جلسه  " ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن)" با استادی مسافر عباس،نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر میلاد  رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران پنج شنبه(شعبه دهخدا)
پنجشنبه 17 خرداد 1397 ساعت 23:12 | نوشته ‌شده به دست مسافر مانی | ( نظرات )

جلسه  ششم از دوره دوم از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی قزوین(شعبه دهخدا) در تاریخ 97/03/17  با دستور جلسه "ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن)"با استادی مسافرعلی،نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر علیرضا رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه(شعبه دهخدا)
چهارشنبه 16 خرداد 1397 ساعت 13:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر مانی | ( نظرات )


جلسه هشتم از دوره دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین(شعبه دهخدا) در تاریخ 97/03/15  با دستور جلسه  "در استحکام ایه ها مالی وعلمی کنگره من چه کرده ام؟ " با استادی مسافراکبر ،نگهبانی مسافر مهدی و دبیری مسافر مرتضی  رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


جلسه نهم از دوره شصت و دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن در روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 با استادی و نگهبانی استاد امین در ساعت 12:30 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسات جهان بینی ،


گزارش جلسه خصوصی مسافران پنج شنبه(شعبه دهخدا)
پنجشنبه 10 خرداد 1397 ساعت 11:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر مانی | ( نظرات )

جلسه  پنجم از دوره دوم از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی قزوین(شعبه دهخدا) در تاریخ 97/03/10  با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟"با استادی مسافرعلی،نگهبانی مسافر امید و دبیری مسافر علیرضا رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران یکشنبه(شعبه دهخدا)
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 ساعت 10:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر مانی | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره دوم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین(شعبه دهخدا) در تاریخ 97/02/30  با دستور جلسه  "وادی نهم و تاثیر آن روی من " با استادی مسافر محسن،نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر حسام  رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران یکشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران پنج شنبه(شعبه دهخدا)
شنبه 29 اردیبهشت 1397 ساعت 10:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر مانی | ( نظرات )


جلسه  سوم از دوره دوم از سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی قزوین(شعبه دهخدا) در تاریخ 97/02/27  با دستور جلسه "وادی نهم و تاثیر آن بر روی من"با استادی مسافرموسی،نگهبانی مسافر رضا و دبیری مسافر محمد رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.و در ادامه جشن گلریزان ماه مبارك رمضان با حضور مسافران و همسفران با شکوه برگزارگردید .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی پنج شنبه شعبه قزوین
جمعه 28 اردیبهشت 1397 ساعت 14:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی | ( نظرات )

جلسهپنجم  از دور  بیستم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی قزوین در تاریخ97/02/27با دستور جلسه"وادی نهم و تآثیر آن بر روی من " با  استادی مسافرمحمد رضا،نگهبانی مسافر محمد رضا و دبیری مسافراسماعیل رأس ساعت 17 آغاز بکار کرد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه عمومی پنج شنبه شعبه قزوین
جمعه 14 اردیبهشت 1397 ساعت 15:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی | ( نظرات )

جلسه سوم  از دور  بیستم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی قزوین در تاریخ 97/02/13با دستور جلسه"هفته راهنما " با  استادی مسافرمحد رضا،نگهبانی مسافر محمد رضا و دبیری مسافراسماعیل رأس ساعت 17 آغاز بکار کرد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


تغییر،جشن تولد اولین سال رهایی مسافر علی
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 10:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی | ( نظرات )

جلسه دوم  از دور  بیستم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی قزوین در تاریخ 97/02/06 با دستور جلسه"در کنگره60 چگونه قدردانی می کنیم " با  استادی مسافرحسین،نگهبانی مسافر محمد رضا و دبیری مسافراسماعیل رأس ساعت 17 آغاز بکار کرد و و در ادامه جشن تولد اولین سال رهایی مسافرمحترم  علیبا شکوه تمام برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه، تولدها،


کارگاه آموزشی پنج شنبه
جمعه 24 فروردین 1397 ساعت 10:28 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی | ( نظرات )

جلسه چهاردهم  از دور  نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی قزوین در تاریخ 97/03/23 با دستور جلسه" وادی هشتمو تأثیر آن بر روی من " با  استادی مسافررضا،نگهبانی مسافر سعید و دبیری مسافرحسین رأس ساعت 17 آغاز بکار کرد و و در ادامه جشن تولد اولین سال رهایی مسافر غفار با شکوه تمام برگزار گردید.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی پنج شنبه
پنجشنبه 16 فروردین 1397 ساعت 18:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر امیر | ( نظرات )
جلسه دوازدهم  از دور  نوزدهم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی قزوین در تاریخ 97/01/16 با دستور جلسه" دانایی،دانایی مؤثر،سواد" با  استادی مسافرمحسن،نگهبانی مسافر سعید و دبیری مسافرحسین رأس ساعت 17 آغاز بکار کرد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic