وبلاگ نمایندگی قزوین كنگره 60 به منظور رهایی مصرف کنندگانی كه خواستار رهایی از اعتیاد بوده اند و راه حلی برای درمان خود پیدا نكرده اند تشكیل شده است. درمان در كنگره با كمك افراد رها شده از اعتیاد صورت می گیرد. اساس كار در کنگره60 بر مبنای محبت ، عقل و ایمان است. درمان اعتیاد در کنگره 60 به روش DST (تدریجی) و با استفاده از اپیوم تینکچر (شربت تریاک) و در مدت 11 ماه انجام می گیرد. آدرس نمایندگی قزوین: قزوین،دروازه رشت-پشت دانشگاه علوم پزشکی-چهارراه نسیم شمال-100 متر داخل باغستان مشاوره تازه واردین:روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 14 الی 16 کارگاه آموزشی مسافران:روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه ساعت 17 کارگاه آموزشی همسفران:روزهای دوشنبه ساعت 16 کارگاه آموزشی عمومی : پنج شنبه ها ساعت 17 http://c60ghazvin.mihanblog.com 2020-04-06T11:28:34+01:00 text/html 2020-04-06T06:17:55+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد لژیون یکم سیگار را بیشتر بشناسیم http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4234 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>مسافر سعید که توانسته مسئله سیگارخود را به روش NRT درمان نماید، مقاله‌ای ارائه نمودند و اطلاعات مفیدی در مورد عوارض، عواقب و مزایای درمان آن در اختیار ما قرار دادند. از شما دعوت می نماییم در ادامه مطلب همراه ما باشید...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/52997/dastor%20jalaseh/97.07.01/2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font size="3" color="#333333">مقاله‌ای در باب درمان سیگار&nbsp;(NRT)&nbsp;به قلم مسافر سعید</font></b></div> text/html 2020-04-06T05:18:54+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد لژیون یکم گزارش تصویری نمایندگی کاسپین http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4236 <div align="center"><br><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/PKD0y/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><br></div> <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style> text/html 2020-04-05T05:32:13+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر وهاب اهمیت خواب شب http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4174 <div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22px;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span style="font-size: small; text-align: start;"><b>همان‌طور که انسان برای یک زندگی راحت به دنبال یک ساختمان خوب، لباس خوب، یک ماشین خوب و... است بدن انسان نیز برای اینکه در طول روزبه انرژی و سلامتی و تندرستی لازم برسد، نیاز به خواب شب دارد.</b></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22px;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/50396/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%DB%8C/99.01.05/cc-4-780x470.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 22px;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><b>برداشت از سی دی اهمیت خواب شب به قلم مسافر ابوالفضل ره جوی کمک راهنمای محترم مسافر امیر لژیون چهاردهم</b></font></span></p></div> text/html 2020-04-05T04:41:33+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد گم کردن زندگی http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4232 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 27pt; vertical-align: baseline;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">ما همانند فردی که در کویری برهوت&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">گم‌گشته</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;بودیم به دنبال آبادی&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">می‌گشتیم</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">. در این صحرای&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">بی‌کران</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;بر سر راه ما&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">کنگره 60</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;قرار گرفت و باعث شد تا از این مهلکه جان سالم به&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">درببریم</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;و به ساحل امن آرامش برسیم. مسافر محسن از تغییرات حال خود در ادامه مطلب برای ما&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">دل نوشته</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;ای آماده کرده است که آن را به&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">استحضار</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;شما&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">می‌رسانم</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">.</span><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#565656"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 27pt; vertical-align: baseline;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64845/del%20neveshte/26/oxlx1ymremiw.jpeg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 27pt; vertical-align: baseline;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><a href="http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4213" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in 0s; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></span></p><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><b>دل نوشته‌ای از مسافر محسن رهجوی کمک راهنما مسافر محمد لژیون پنجم</b></font></span></div></div></div> text/html 2020-04-05T03:47:00+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد آموزش و نقش آن در ظرفیت انسان ها http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4231 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">بعضی‌ از افراد می‌گفتند که این دستور جلسه چه ربطی به درمان اعتیاد دارد؟ باید بگویم که بسیار ربط دارد چون اعتیاد فقط ترک کردن مواد مخدر نیست و درمان اعتیاد یک مثلث دارد که یک ضلع مهم این مثلث جهان‌بینی می‌باشد و این دستور جلسه به جهان‌بینی ما کمک می‌کند.</span></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><br></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64845/dastor%20jalase/99-1-16/IMG-20200405-WA0002.jpg" alt=""></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span dir="RTL" lang="FA" style="line-height: 13.8px;">ششمین جلسه از دوره هفتادوپنجم سری کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره ۶۰ در نمایندگی آکادمی&nbsp;با دستور جلسه «ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن) » با استادی آقای مجید سلامی و</span>&nbsp;نگهبانی مسافرعلیرضا و دبیری مسافر محمدرضا در تاریخ 99/1/16 رأس ساعت 17برگزار گردید.</b></font></div><div><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div> text/html 2020-04-04T07:21:16+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد برخورد مناسب در قالب ظرفیت آدم ها http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4229 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">هر&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">موجودی</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;متناسب با وضعیت و موقعیت خود، ظرف و ظرفیتش شکل خواهد گرفت. همه&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ظرف‌ها</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;متناسب با ظرفیت خود، پر است و به هر مقدار که&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">قابلیت‌ها</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;و استعدادها بیشتر شود و فعلیت پیدا کند، به همان مقدار&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ظرف‌ها</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;نیز&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بزرگ‌تر</span><span lang="FA" style="color: rgb(69, 69, 69); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;خواهد شد.</span></font><span dir="LTR" style="font-size:13.5pt;font-family:&quot;inherit&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#565656"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64845/maghale/21/Untitled-1.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18pt; vertical-align: baseline;"><a href="http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4183" style="font-size: 12px; color: rgb(255, 255, 255); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; text-decoration: none; transition: all 400ms ease-in 0s; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></p><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad" style=""><div style="text-align: center;"><div style=""><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="font-family: tahoma;"><span dir="RTL" lang="FA">مقاله ای در باب دستور جلسه&nbsp;</span></font><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-family: tahoma; font-size: small;">" ظرفیت و مسئولیت (قبله گم کردن)&nbsp;</font></b><b style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="font-family: tahoma; font-size: small;">"&nbsp;</font><span style="font-size: small;"><font style=""><span dir="RTL" lang="FA" style="">با نگارش مسافر <font face="Tahoma, sans-serif">هادی</font></span></font></span></b></div></div></div></div> text/html 2020-04-04T04:04:00+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر مهدی لژیون سوم رقصنده های آسمانی http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4224 <p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong style="">دریا و آسمان و دشت؛ پوشیده از رقصنده های آسمانی می شوند و آنگاه روح ناآرام، خواستار رهایی می شود.</strong> </font></p> <p style="text-align: center;"><strong><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نه از خلاصی؛ بلکه دیدار معشوق است.</font></strong> </p> <p style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/67661/guzaresh tasviry/99-01-16/photo_۲۰۲۰-۰۴-۰۳_۱۴-۵۵-۳۴.jpg" alt="" "=""> </p> <p style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><strong>گزارش تصویری از نمایندگی کاسپین طی دو هفته ای که گذشت</strong> </font></p> <p><strong><br></strong> </p> text/html 2020-04-02T10:45:15+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر مهدی لژیون سوم عبور از آزمایشات الهی http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4215 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>میزان دانایی؛ سواد نیست، تمدن نیست، مانند انسان بودن به لباس پوشیدن نیست. بایستی؛ انسانی اندیشید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به رفتار ها و عمل و سخن، آزمایش الهی بدهید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/67661/guzaresh%20tasviry/99-01-15/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0-%DB%B0%DB%B4-%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B4-%DB%B1%DB%B5-%DB%B3%DB%B5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">گزارش تصویری از عملکرد لژیون های مجازی نمایندگی کاسپین</font></b></div><div><b><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></b></div></div> text/html 2020-04-01T03:30:00+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد مصائب: جذابیت زندگی http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4213 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 200%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><i><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">سختی‌های زندگی</span></i><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: inherit, serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">و مشکلات بخشی از زندگی هستند. آنها مثل طوفان‌اند. درست مثل طوفان، راه گریزی از این مشکلات ندارید، حتی اگر خودتان را در سرپناهی مخفی کنید، طوفان هنوز همان‌جاست. به همین دلیل باید یاد بگیریم چطور برای آن آمادگی پیداکرده و بیرونشان کنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;همسفر&nbsp;علی از چگونگی تغییر کردن تفکر و حس خود پس از وارد شدن به کنگره&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">دل نوشته</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;زیبایی را به نگارش درآورده است که در ادامه مطلب به آن می‌پردازیم.</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; line-height: 200%; font-family: inherit, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 200%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64845/del%20neveshte/25/1398120612175093119783274.jpg" alt=""></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 200%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 200%; font-family: Tahoma, sans-serif; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"></span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 24px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2"><b>دل نوشته‌ای از همسفر علی رهجوی کمک راهنما مسافر عطا لژیون دوازدهم</b></font></span></div> text/html 2020-03-31T13:21:43+01:00 c60ghazvin.mihanblog.com مسافر محمد لژیون یکم اطلاعیه شورای OT کنگره 60 http://c60ghazvin.mihanblog.com/post/4212 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52564/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/%D8%B3%D8%B5.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">قابل توجه ایجنت‌ها و راهنمایان نمایندگی‌های كل كشور:</span><br style="font-size: small; text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br style="font-size: small; text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">احتراما به اطلاع می‌رساند، با توجه به اتمام داروی OT مصرفى رهجویان سفر اول، و لزوم مراجعه به نمایندگی‌ها جهت دریافت نامه شربت، در روزهای آینده؛</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: small; text-align: start; color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></div>