مجریان محبت در کنگره 60
سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت 18:54 | نوشته ‌شده به دست محمد فرجی | ( نظرات )

مرزبانی مثل راه رفتن بر  گداخته‌های آتش است” (مهندس دژاکام)

جلسه ششم از دوره دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی کاسپین قزوین در تاریخ 98/07/16 با دستور جلسه "هفته ایجنت و مرزبان و اسیستانت" با استادی ایجنت محترم مسافر محمد رضا و نگهبانی  مسافر هادی و دبیری مسافر رمضان رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


تفکر،گام اول برای خروج از تاریکی
سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 21:46 | نوشته ‌شده به دست محمد فرجی | ( نظرات )
برای به وجود آوردن، برای خلق کردن، اولین قدم یک فکر و یک اندیشه است و این اندیشه آغاز خلق کردن است.

جلسه پنجم از دوره دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی کاسپین قزوین در تاریخ 98/07/09 با دستور جلسه "وادی اول و تاثیر آن بر روی من" با استادی  مسافر علی و نگهبانی  مسافر هادی و دبیری مسافر رمضان رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،

کارگاه آموزشی خصوصی _ سه‌شنبه
چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 08:33 | نوشته ‌شده به دست مسافر وهاب | ( نظرات )

جلسه چهارماز دوره دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی کاسپین قزوین در تاریخ 98/07/02 با دستور جلسه "صورت مسئله اعتیاد" با استادی  مسافر محمدو نگهبانی  مسافر هادی و دبیری مسافر رمضان رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 26 شهریور 1398 ساعت 20:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی لژیون سوم | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی کاسپین قزوین در تاریخ 98/06/26 با دستور جلسه "وادی چهارده و تأثیر آن روی من" با استادی ایجنت محترم مسافر محمدرضا و نگهبانی  مسافر هادی و دبیری مسافر رمضان رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 22:56 | نوشته ‌شده به دست مسافر وهاب | ( نظرات )


جلسه دوم از دوره دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی کاسپینقزوین در تاریخ 98/06/12 با دستور جلسه ازسایت کنگره 60چگونه استفاده می کنیم،مقاله نویسی با استادی  مسافر محسن و نگهبانی  مسافر هادی و دبیری مسافر رمضان رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 5 شهریور 1398 ساعت 18:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر وهاب | ( نظرات )
جلسه اول از دوره دوازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی کاسپینقزوین در تاریخ 98/06/05 با دستور جلسه " قضاوت و جهالت با استادی  مسافر باقر و نگهبانی موقت مسافر رمضان و دبیری موقت مسافر امید رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 29 مرداد 1398 ساعت 20:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر وهاب | ( نظرات )
جلسه چهاردهم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی کاسپین قزوین در تاریخ 98/05/29 با دستور جلسه " وادی سیزدهم وتاثیرآن روی من با استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمدرضا و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر مهدی رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 22 مرداد 1398 ساعت 22:47 | نوشته ‌شده به دست مسافر وهاب | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دوره یازدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین در تاریخ 98/05/22 با دستور جلسه " کار، تحصیل و قدرت با استادی مسافر مهدی و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محمد رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 22:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر وهاب | ( نظرات )

جلسه دوازدهماز دوره یازدهم سری کارگاه آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین در روز سه شنبهمورخ 98/05/15 با دستور جلسه "از فرمانبرداری تا فرماندهی" با استادی مسافر فرامرز و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محمد ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 19:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر وهاب | ( نظرات )
جلسه یازدهماز دوره یازدهم سری کارگاه آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین در روز سه شنبهمورخ 98/05/01 با دستور جلسه "حرمت کنگره60، چرارابطه کاری و مالی در کنگره60 ممنوع است" با استادی مسافر محمود و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محمد ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 25 تیر 1398 ساعت 19:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر وهاب | ( نظرات )

جلسه دهماز دوره یازدهم سری کارگاه آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/04/25 با دستور جلسه "وادی یازدهم و تاثیر آن  روی من" با استادی مسافر علی و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محمد ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 18 تیر 1398 ساعت 19:04 | نوشته ‌شده به دست مسافر مصطفی | ( نظرات )
جلسه نهم از دوره یازدهم سری کارگاه آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/04/18 با دستور جلسه "شیشه و روش درمان آن با متد DST" با استادی مسافر حسن و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محمد ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه
چهارشنبه 12 تیر 1398 ساعت 09:08 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمد لژیون یکم | ( نظرات )


جلسه هشتم از دوره یازدهم سری کارگاه آموزشی کنگره 60 نمایندگی قزوین در روز سه شنبه مورخ 98/04/11 با دستور جلسه "آداب معاشرت، ادب وبی ادبی، تعادل و بی تعادلی" با استادی مسافر علی و نگهبانی مسافر محسن و دبیری مسافر محمد ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی مسافران سه شنبه،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید: