آموزش، مهم ترین رکن درمان
پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 23:19 | نوشته ‌شده به دست مسافر مهدی لژیون سوم | ( نظرات )
نقطه مقابل آموزش در مثلث جهالت، منیت است که باعث می‌شود به سی‌دی‌ها اهمیت ندهیم و فکر کنیم که اطلاعات و سواد کافی را داریم.


جلسه دهم از دور بیست و پنجم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی کاسپین درتاریخ 1398/09/14با دستور جلسه "نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش " با استادی مسافر مصطفی، نگهبانی مسافر علی و دبیری مسافر امیدرأس ساعت 17:00 آغاز بکار کرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه، کارگاه آموزشی جلسات عمومی-پنجشنبه،


گزارش جلسه خصوصی مسافران سه شنبه
سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت 18:31 | نوشته ‌شده به دست مسافر علی لژیون دوم | ( نظرات )
جلسه اول از دور نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین در روزسه‌شنبه مورخ 97/07/17 با دستور جلسه "سیستم ایکس» به استادی   مسافر جواد، نگهبانی مسافر منوچهر، و دبیری مسافر غفار ساعت 17:00 آغاز به کار نمود
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،


گزارش جلسات خصوصی همسفران
سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 09:21 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )


جلسه دوم از دور دوازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/07/10 با دستور جلسه "وادی اول وتاثیر آن روی من" بااستادی خانم حمیده ، نگهبانی خانم مریم و دبیری خانم فرزانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،


گزارش جلسات خصوصی همسفران
دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت 22:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )


جلسه اول از دور دوازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/07/03 با دستور جلسه "صورت مسئله اعتیاد" بااستادی خانم مریم ، نگهبانی خانم مریم و دبیری خانم فرزانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،


گزارش جلسات خصوصی همسفران
دوشنبه 27 شهریور 1396 ساعت 22:13 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )

جلسه چهاردهم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/06/27 با دستور جلسه "هفته ایجنت ،اسیستانت، مرزبان" بااستادی خانم شهره ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم پروانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،


گزارش جلسات خصوصی همسفران
دوشنبه 20 شهریور 1396 ساعت 22:24 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )

جلسه سیزدهم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/06/20 با دستور جلسه "از کجا به کجا" بااستادی خانم ناهید ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم پروانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،


گزارش جلسات خصوصی همسفران
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 21:57 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )

جلسه دوازدهم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/06/13 با دستور جلسه "وادی چهاردهم وتاثیر آن روی من" بااستادی خانم فیروزه ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم پروانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،


گزارش جلسات خصوصی همسفران
دوشنبه 6 شهریور 1396 ساعت 22:21 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )

جلسه یازدهم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/06/06 با دستور جلسه "قضاوت وجهالت" بااستادی خانم سمانه ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم پروانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 
در ادامه گل رهایی به عزیزان تازه رها شده تقدیم شد .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،


جلسه ویژه همسفران
دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 22:12 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )

جلسه دهم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/5/30 با دستور جلسه "سیستم ایکس" بااستادی خانم فاطمه ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم پروانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،


جلسات ویژه همسفران
سه شنبه 24 مرداد 1396 ساعت 11:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )
جلسه نهم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/5/23 با دستور جلسه عدالت ، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند ؟ با استادی خانم سکینه ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم پروانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،

جلسات ویژه همسفران
سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 11:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )
جلسه هشتم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/5/9 با دستور جلسه " از سایت کنگره چگونه استفاده می کنم ؟ مقاله نویسی " با استادی خانم فاطمه ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم پروانه رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد .  
در ادامه جلسه مراسم تقدیر و تشکر از وبلاگ نویسان همسفر صورت گرفت . 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،

جلسات ویژه همسفران
سه شنبه 27 تیر 1396 ساعت 11:30 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )
جلسه ششم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/4/26 با دستور جلسه " وادی یازدهم و تأثیر آن روی من " با استادی خانم محدثه ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم نوشین رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد . 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه،

جلسات ویژه همسفران
سه شنبه 20 تیر 1396 ساعت 12:00 | نوشته ‌شده به دست همسفر خدیجه | ( نظرات )

جلسه پنجم از دور یازدهم سری کارگاههای آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی قزوین ویژه همسفران در تاریخ 96/4/19 با دستور جلسه "حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و فامیلی در کنگره ممنوع است ؟ "با استادی خانم افشار ، نگهبانی خانم مستانه و دبیری خانم نوشین رأس ساعت 16 آغاز به کار کرد .
در ادامه گل رهایی به عزیزان تازه رها شده تقدیم شد .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی همسفران-دوشنبه، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات